Tavu datu aizsardzība mums ir svarīga!

Mēs apstrādājam tavus personas datus, tādēļ esam izstrādājuši šo privātuma aizsardzības dokumentu, kurā aprakstīts, kā tavi dati tiek apstrādāti. Lai aizsargātu tavus personas datus pēc iespējas labāk, mēs regulāri izvērtējam riskus, kādā apmērā datu apstrāde var negatīvi ietekmēt tavas pamata tiesības. Īpašu vērību mēs pievēršam iespējamajiem diskriminācijas, identitātes zādzības, finanšu zaudējumu, reputācijas kaitējuma, kā arī konfidenciālu datu zaudējumu riskiem. Tādos gadījumos mūsu lēmumi ir atkarīgi no spējas apstrādāt tavus sensitīvos personas datus, biometriskos datus un informāciju par kriminālnoziegumiem.

Mēs veicam datu apstrādes seku analīzi tava privātuma aizsardzībai. Seku analīze tiek veikta, pirms mēs sākam apstrādāt tavus personas datus.

My Best Book ApS ir datu pārzinis, un mūsu uzdevums ir nodrošināt, lai tavi dati tiek apstrādāti saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Kontaktinformācija

Kontakti: My Best Book ApS 

Adrese: Skejby Nordlandsvej 311, 8200 Aarhus N, Dānija 

PVN: 36088966 

E-pasts: info@mybestbook.uk 

Mājaslapa: www.mybestbook.lv

Mēs nodrošinām godīgu un caurskatāmu datu apstrādi

Kad lūdzam sniegt kādus personas datus, mēs informējam, kādus datus mēs apstrādājam un ar kādu nolūku. Par to tiksi informēts datu pieprasīšanas brīdī. No citiem avotiem tavus personas datus mēs neapkopojam.


Personas datu apkopošana

Mēs izmantojam šāda veida informāciju par tevi 

Datus par tevi mēs lietojam, lai uzlabotu sniegto pakalpojumu un nodrošinātu mūsu produktu un pakalpojumu kvalitāti, kā arī sazinoties ar tevi. 

Dati, ko mēs izmantojam: 

Sensitīvi dati, lai personalizētu preces. 

Dati par interesēm un ieradumiem, lai parādītu piemērotāko un interesantāko saturu. 

Interneta pārlūkošanas dati, lai no vietnes apmeklētājiem uzzinātu un mācītos, kā tiek aplūkota mūsu mājaslapa. 

Maksājumu dati, lai apstrādātu pasūtījumu. 

Unikālās IP adreses no tīkla ierīcēm, lai novērstu un cīnītos pret kaitniecību un noziedzīgām darbībām. 

Mēs datus nesummējam.

Datus mēs apkopojam un uzglabājam konkrētam nolūkam

Datus mēs apkopojam un uzglabājam konkrētam nolūkam vai citiem likumīgiem uzņēmuma nolūkiem. 

Tas notiek, ja ir vajadzība: 

Apstrādāt tavu pirkumu un piegādāt pakalpojumu. 

Izpildīt tavu pieprasījumu pēc precēm vai pakalpojumiem. Uzlabot mūsu preces un pakalpojumus. 

Pārvaldīt savstarpējās attiecības. 

Izpildīt likumā noteiktās prasības. 

Iespējams, tavi personas dati var tikt apstrādāti citiem nolūkiem, nevis kā sākotnēji tika norādīts datu apkopošanas brīdī. Ja neesi piekritis jaunajiem datu apstrādes nolūkiem, mēs izvērtēsim, vai sākotnējais datu apkopošanas mērķis sakrīt ar jauno mērķi. Piemēram, mēs izvērtējam avotus, no kurienes tika saņemti dati, un vai nepieciešamie dati ir vienkārši vai sensitīvi. Tāpat mēs izvērtējam, vai jaunais datus apkopošanas nolūks negatīvi neietekmēs tavu rīcības brīvību.

Mēs apstrādājam tikai saistošus personas datus

Mēs apstrādājam tādus tavus datus, kas ir saistoši un pietiekami augstāk minētajos nolūkos. Nolūks nosaka, kāda veida dati mums ir saistoši. Tas pats attiecas uz lietojamo datu apjomu. Piemēram, mēs neizmantojam vairāk datu, nekā ir vajadzīgs konkrētajam nolūkam. 

Pirms tavu personas datu apstrādes mēs izskatīsim iespēju samazināt nepieciešamo personas datu apjomu. Tāpat mēs izskatīsim, vai kādu daļu personas datu iespējams anonimizēt vai izteikt ar pseidonīmu. To mēs varam darīt, ja šāda rīcība negatīvi neietekmē mūsu pienākumus un sniedzamo pakalpojumu.

Mēs apstrādājam tikai nepieciešamos personas datus

Kas ir nepieciešami izvirzītajam nolūkam. Papildus tam normatīvie akti var noteikt, kāda veida dati ir jāapkopo un jāuzglabā mūsu uzņēmuma darbībai. Apstrādājamo personas datu veids un apjoms ir atkarīgs arī no citām līgumsaistībām un likuma prasībām. Mēs tiecamies apstrādāt tikai tādus personas datus, kas ir nepieciešami konkrētā nolūka īstenošanai. Tādēļ mūsu IT sistēmā ir iestrādāta prasība apkopot tikai nepieciešamos datus, kā arī automātiski uzstādīts, ka datu apjoms nav nevajadzīgi plašs un uzglabāšanas laiks nav nesamērīgi ilgs. Lai pasargātu no nesankcionētas piekļuves taviem personas datiem, esam izstrādājuši automātisku sistēmu, kas datiem ļauj piekļūt tikai tiem darbiniekiem, kam tas ir nepieciešams. Tāpat ir iestrādāta aizsardzība pret spēju nepierobežotam skaitam cilvēku piekļūt datiem.

Mēs pārbaudām un atjaunojam tavus personas datus

Mēs pārbaudām, vai apstrādājamie personas dati par tevi nav neprecīzi vai maldinoši. Tāpat mēs regulāri atjauninām tavus personas datus. Ņemot vērā to, ka mūsu pakalpojums ir atkarīgs no tā, cik precīzi un atjaunināti ir tavi personas dati, mēs lūdzam sniegt informāciju par izmaiņām personas datos. Ar mums var sazināties, izmantojot augstāk norādīto kontaktinformāciju. 

Lai nodrošinātu tavu datu kvalitāti, esam izstrādājuši iekšējos noteikumus un pieņēmuši kārtību, kā pārbaudīt un atjaunināt tavus personas datus. Kad tavi personas dati vairs nebūs vajadzīgi, tie tiks dzēsti. Kad tavi personas dati vairs nebūs vajadzīgi tiem nolūkiem, kādēļ dati tika apkopoti, apstrādāti un uzglabāti, tie tiks dzēsti.

Tavus personas datus mēs dzēsīsim, kad tie vairs nebūs vajadzīgi

Kad tavi personas dati vairs nebūs vajadzīgi tiem nolūkiem, kādēļ dati tika apkopoti, apstrādāti un uzglabāti, tie tiks dzēsti.

Pirms tavu personas datu apstrādes mēs lūgsim tavu piekrišanu

Pirms tavu personas datu apstrādes augstāk minētajiem nolūkiem mēs lūgsim tavu piekrišanu, ja vien mums nebūs likumā noteikts pamatojums datu ieguvei. Mēs informēsim par šādu pamatojumu un mūsu likumisko interesi apstrādāt tavus personas datus. Piekrišana ir brīvprātīga, un tu vari savu piekrišanu atsaukt jebkurā laikā, sazinoties ar mums. 

Lūdzam saziņai izmantot augstāk norādīto kontaktinformāciju. Ja vēlēsimies izmantot tavus personas datus citiem nolūkiem, kas atšķiras no sākotnējā nolūka, mēs tevi par to informēsim un lūgsim tavu piekrišanu pirms datu apstrādes. Ja jaunais nolūks būs pamatots likumā, arī par to mēs tevi informēsim.

Bez tavas piekrišanas tavi personas dati netiks atklāti

Ja mēs nosūtīsim tavus personas datus partneriem un sabiedrotajiem, tajā skaitā reklāmdevējiem, mēs lūgsim tavu piekrišanu un informēsim, kādam nolūkam tavi dati tiks izmantoti. Jebkurā brīdī tu vari iebilst pret datu nodošanu citām vienībām, kā arī izrakstīties no saziņas reklāmas nolūkos tā saucamajā Robinsona sarakstā. Mēs lūgsim tavu piekrišanu arī tad, ja likums pieprasa nosūtīt tavus personas datus, piemēram, iesniedzot atskaites valsts institūcijām. 

Mēs lūgsim tev piekrišanu nosūtīt tavus personas datus trešo pušu partneriem. Ja tavus personas datus nodosim trešo valstu partneriem, mēs nodrošinām, ka šo partneru datu aizsardzības politika ir pietiekama, lai tā būtu saskaņā ar šajā dokumentā noteiktajām prasībām un atbilstoša likumam. Papildus tam mēs pieprasām datu aizsardzības, datu drošības un tavu tiesību ievērošanu, piemēram, atteikties no profilēšanas un iesniegt sūdzības Informācijas komisijas birojā.


Drošība

Mēs aizsargājam tavus personas datus un ievērojam Iekšējos datu drošības noteikumus

Mēs aizsargājam tavus personas datus un ievērojam Iekšējos datu drošības noteikumus. Esam izstrādājuši Iekšējos datu drošības noteikumus, kuros apkopotas instrukcijas un pasākumi, kas pasargā no personas datu iznīcināšanas, nozaudēšanas vai maiņas, kā arī no nesankcionētas piekļuves vai nesankcionētu personu piekļuves datiem. Esam izstrādājuši procedūru, kā tiek piešķirtas tiesības mūsu darbiniekiem apstrādāt sensitīvus personas datus un datus, kas atklāj informāciju par personas interesēm un ieradumiem. Piekļuve tiek uzraudzīta, autorizējoties un veicot monitorēšanu. Lai izvairītos no datu nozaudēšanas, dati tiek regulāri dublēti. Ar datu šifrēšanu mēs pasargājam datu konfidencialitāti un autentiskumu. 

Drošības pārkāpumu gadījumā, kā rezultātā ir paaugstināts diskriminācijas, identitātes zādzības, finanšu zaudējumu, reputācijas kaitējuma risks vai citi nozīmīgi traucējumi, pēc iespējas ātrāk mēs tevi informēsim par drošības pārkāpumu, kā arī ziņosim par to policijai.

Datu sniedzēji

Lai tev piegādātu mūsu preci, mēs nosūtam datus šādiem datu sniedzējiem.

Sīkdatņu lietošana

Sīkdatnes, nolūks un samērīgums

Mēs lietojam sīkdatnes, lai atpazītu tevi un tavu aprīkojumu, izsekotu uzvedību, optimizētu mājaslapu, profilētu tevi, sniegtu mērķētu digitālo reklāmu mūsu medijos un trešo partneru medijos.

Kas ir sīkdatnes?

Par sīkdatnēm plašāk vari izlasīt šeit: Wikipedia: Sīkdatnes

Trešo pušu sīkdatnes

Mājaslapā tiek izmantota sekošanas aplikācija no Google Analytics, Google AdWords, Microsoft Bing Ads un Facebook, kas arī uzstāda sīkdatnes un var uzglabāt un piekļūt saglabātajiem datiem par tevi un dalīties ar mums un parādīt mērķētu saturu sociālajos medijos, piemēram, Google un Facebook. Mārketinga ietvaros sociālo mediju saturs var tikt izmantots, piemēram, iegults saturs no Google un Facebook. Esot sociālo mediju vidē, trešās puses izseko tavu uzvedību un sociālie mediji var piesaistīt šos datus tavam sociālo mediju profilam. Šādu sociālo mediju rīcību mēs kontrolēt nevaram, un jautājums ir risināms tikai starp tevi un sociālo mediju.

Atspējot sīkdatnes

Ja nevēlies, lai mēs apkopojam un uzglabājam datus par tevi, tu vari atspējot sīkdatnes sava interneta pārlūkprogrammas uzstādījumos. Kā to izdarīt, ir atkarīgs no lietotās interneta pārlūkprogrammas.

Tavas tiesības

Tev ir tiesības piekļūt saviem personas datiem

Tev ir tiesības piekļūt saviem personas datiem. Tev ir tiesības jebkurā brīdī uzzināt, kādus tavus personas datus mēs apstrādājam, no kurienes tie ir iegūti un ar kādu nolūku tie tiek lietoti. Tev ir tiesības uzzināt, cik ilgi tavi personas dati tiek glabāti un kas saņem tavus personas datus, tādā mērā, kā mēs dalāmies ar datiem Latvijā un ārpus tās. Ja vēlies, mēs varam nosūtīt visus mūsu apstrādātos personas datus par tevi. Tomēr citu personu privātuma, komercnoslēpumu un intelektuālā īpašuma tiesību dēļ piekļuve var būt ierobežota. Informāciju vari pieprasīt šeit: Pieprasīt datus par mani.

Tev ir tiesības pieprasīt izlabot neprecīzu informāciju

Ja uzskati, ka mēs apstrādājam neprecīzus datus par tevi, tev ir tiesības pieprasīt, lai neprecīzie dati tiktu izlaboti. Tādā gadījumā sazinies ar mums un norādi neprecizitātes un to, kā tās izlabot. Pēc tavu personas datu labojuma pieprasījuma mēs pārbaudīsim, vai visi nosacījumi izpildās. Ja tā, tad izmaiņas veiksim pēc iespējas ātrāk.

Tev ir tiesības pieprasīt savu personas datu dzēšanu / anonimizēšanu

Tev ir tiesības pieprasīt savu personas datu dzēšanu vai anonimizēšanu jebkurā laikā un likumā pieļaujamā apmērā. Pieprasīt dzēst/anonimizēt personas datus. Atceries, ka saskaņā ar likumu daļu datu, piemēram, rēķinus, ir jāuzglabā 5 gadus.

Tev ir tiesības iebilst savu personas datu apstrādei

Tev ir tiesības iebilst savu personas datu apstrādei. Tu arī drīksti iebilst savu personas datu nodošanai citām personām reklāmas nolūkos. Iebildumu vari mums nosūtīt, izmantojot augstāk norādīto kontaktinformāciju. Ja iebildums ir pamatots, mēs pārtrauksim apstrādāt tavus personas datus. Tev ir tiesības iegūt savus personas datus, ko mums esi sniedzis un ko esam saņēmuši no citiem avotiem pēc tavas piekrišanas. Ja datus par tevi apstrādājam līguma ietvaros, kas noslēgts ar tevi, arī tad vari saņemt savus datus. Tāpat tev ir tiesības pārcelt datus uz citu pakalpojuma sniedzēju. Ja vēlies izmantot savas tiesības pārcelt datus, personas datus saņemsi no mums izplatītākajā formātā. Ja vēlies piekļūt saviem datiem, labot tos, dzēst vai iebilst pret datu apstrādi, mēs izskatīsim, vai tas ir iespējams, un tev atbildēsim pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā mēneša laikā kopš pieprasījuma saņemšanas dienas.

Sūdzības

Ja uzskati, ka mēs nepildām savus pienākumus, lūdzu, sazinies ar mūsu datu pārzini, rakstot e-pastu dpo@mybestbook.com. Ja uzskati, ka mēs nepildām savus pienākumus, lūdzu, sazinies ar mūsu datu pārzinu, rakstot e-pastu dpo@mybestbook.com. Ja arī pēc tam uzskati, ka nepildām savus pienākumus, tev ir tiesības Datu Valsts inspekcijā pa tālruni +371 67223131, www.dvi.gov.lv.